Obsah diela

Dej tohto románu je situovaný do Ruska prvej polovice 19. storočia, niekoľko rokov po veľkých víťazstvách Rusov nad Francúzmi. 
Prvý diel
Hlavný hrdina Pavel Ivanovič Čičikov, spolu so svojím sluhom Petruškom
       a kočišom Selifanom, sa objavil v istom gubernskom meste. Ubytoval sa v mestskom hostinci a postupne ponavštevoval všetkých hodnostárov v meste. U nich spoznal aj miestnych statkárov Manilova, Sobakeviča          a Nozdriova. Všetkých si hneď získal svojím zdvorilým a veľmi úctivým vystupovaním. Od statkárov dostal pozvania na návštevu. Najskôr sa vybral za Manilovom a požiadal ho o láskavosť. Chcel, aby mu predal všetkých mŕtvych nevoľníkov, ktorí boli ešte v revíznych súpisoch zapísaní ako živý. Takýchto nevoľníkov chcel potom zaťažiť hypotékou a nadobudnúť tak obrovský majetok. Samozrejme, bolo to nelegálne. Manilov, nič netušiac, mu mŕtve duše ochotne prepustil. V tej istej veci sa Čičikov vybral                    za Sobakevičom. Cestou však zablúdil a bola už hlboká daždivá noc, keď náhodou natrafíl na dom statkárskej vdovy Korobočkovej. Aj od nej skúpil všetky mŕtve duše. Znovu sa vydal na cestu k Sobakevičovi. V prícestnom hostinci stretol priateľa Nozdriova a na jeho naliehanie ho šiel navštíviť. Požiadal ho o mŕtve duše, no s Nozdriovom sa ani za svet nemohol dohodnúť. Nakoniec sa veľmi pohádali a Čičikov musel ujsť z jeho domu. U Sobakeviča po dlhom jednaní a naťahovaní tiež kúpil nejaké mŕtve duše a odišiel k ďaľšiemu statkárovi Pľuškinovi, o ktorom sa zo Sobakevičovho rozprávania dozvedel, že je to veľký držgroš a necháva svojich nevoľníkov umierať           od hladu. U Pľuškina takisto spravil dobrý obchod. Nozdriov nanešťastie všetko vyrozprával gubernátorovi aj ostatným hodnostárom a Čičikov aj s mŕtvymi dušami musel rýchlo opustiť mesto.
Druhý diel
Po týchto udalostiach sa Čičikov rozhodol postupovať opatrnejšie. Ocitol sa na majetku statkára Tentetnikova. Po čase sa zblížili a Tentetnikov Čičikovovi prezradil, že miluje generálovu dcéru. Čičikov využil svoju obratnosť a dohodol všetko ohľadom svadby. Dokonca sa ponúkol, že obíde všetkých príbuzných s pozvánkami. Našiel tak spôsob, ako od statkárov ďalej skupovať mŕtve duše. Stretáva sa s úspešným a veľmi váženým statkárom Kostanžoglom, ideálnym ruským statkárom, ktorý nadobudol svoj majetok poctivou prácou. Čičikovovi sa zrazu zunuje kočovný spôsob života a rozhodne sa kúpiť Chlebovcovo panstvo susediace s panstvom Kostanžogla. Požičia si od neho peniaze a chce žiť podľa jeho vzoru. Tu je v rukopise dosť veľká medzera, no je zrejmé, že Čičikov nedodržal svoje predsavzatia. Zatkla ho polícia pre podvod so závetom bohatej Chlebovcovej tety a aj ďaľšie zločiny a podvody, ktoré teraz vyšli najavo. Cestou
               do väzenia stretol jedného priateľa – starého baróna Murazova a požiadal ho o pomoc s prísľubom, že už bude žiť statočne. Nakoniec sa Čičikovovi podarilo dostať z väzenia pomocou istého špekulanta, ktorý zariadil, aby boli jeho spisy upravené, takže jeho prípad nemohol byť vyriešený. Príbeh sa končí príchodom nového gubernátora, ktorý sa rozhodol očistiť guberniu         od korupcie.