Vlastný názor

 
Dielo Mŕtve duše som si pre tohtoročnú ročníkovú prácu vybrala len preto, že sa mi páčil jeho názov a nikdy predtým som o ňom nepočula. Kniha sa mi čítala ľahko, no nedokázala som sa vžiť do príbehu. Dôvodom bolo najmä to, že dej bol skôr nezaujímavý a nemal rýchly spád. Najviac sa mi páčili pasáže, v ktorých vystupoval Nozdriov. Boli veľmi zábavné a naozaj súhlasím s autorovým tvrdením, že takí ľudia ako Nozdriov sa vždy nájdu medzi nami a nikdy nevymrú. Práca s odbornou literatúrou, ktorá je nevyhnutná pri rozoberaní literárneho diela, sa mi páčila viac než samotné literárne dielo. Ćím dlhšie som pracovala s rôznymi materiálmi a odbornými textami, tým viac sa mi kniha Mŕtve duše páčila. Bolo to preto, že som začala chápať aj autorove myšlienky a už som nevidela len nie príliš zaujímavý dej. Po prečítaní románu Mŕtve duše som si prečítala ešte niekoľko Gogoľových diel, spomedzi ktorých sa mi veľmi zapáčila historická novela Taras Buľba.