Zoznam citovanej literatúry

1.
     Šklovskij, V.: Poznámky o próze ruských klasikov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1957, strana 119.

2.
     Šklovskij, V.: Poznámky o próze ruských klasikov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1957, strana 133.

3.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 381.

4.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 383.

5.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 385.

6.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 392.

7.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 335.

8.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 203.

9.
     Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 205.

10.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 233.

11.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 243.

12.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 268.

13.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 286.

14.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 284.

15.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 417.

16.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 461.

17.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 461.

18.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 460.

19.
           Šklovskij, V.: Poznámky o próze ruských klasikov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1957, strana 151.

20.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 230.

21.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 294.

22.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 386.

23.
           Belinskij, V. G.: Literárne súboje. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961, strana 218.

24.
           Belinskij, V. G.: Literárne súboje. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961, strana 219.

25.
           Šklovskij, V.: Poznámky o próze ruských klasikov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1957, strana 160.

26.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 277.

27.
           Belinskij, V. G.: Literárne súboje. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961, strana 219.

28.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 394.

29.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana

30.
           Gogoľ, N. V.: Ženba. Revízor. Mŕtve duše. Bratislava, TATRAN 1989, strana 379.