Rozdelenie ruskej literatúry prvej polovice 19. storočia

September 10th, 2010

Intenzívnejší spoločenský a politický život na začiatku 19. storočia vyvoláva oživenie literárneho života v krajine. Začína vychádzať množstvo časopisov, vznikajú literárne krúžky, kde sa diskutuje o literatúre a o umení. 
Ruskú literatúru prvej polovice 19. storočia môžeme rozdeliť do troch úsekov:

I.
                   1800 – druhá polovica 20. rokov

II.
                 druhá polovica 20. rokov – začiatok 40. rokov

III.
              začiatok 40. rokov – polovica 50. rokov
I. úsek je charakterizovaný napoleonskými vojnami, najmä Vlasteneckou vojnou 1812, a rastom revolučného hnutia dekabristov; v literatúre je to obdobie doznievajúceho klasicizmu, sentimentalizmu a rozvoja romantizmu.
II. úsek je obdobím mikulášovskej politiky a obdobím formovania realizmu, ktorý postupne zatlačil do pozadia romantizmus.
III. úsek je v znamení víťazstva „naturálnej školy“ a rozkvetu kritického realizmu v ruskej literatúre.